383499_475967925815848_1247243293_n

MARİNE SEKTÖRÜNDE ALÜMİNYUM KULLANIMI

383499_475967925815848_1247243293_n
Deniz araçlarında, özellikle teknelerde alüminyum süper-yapı sistemleri ile ağırlık merkezi daha aşağya çekilmke ve böylece teknenin dengesi arttırılmakta ve daha çok kullanım hacmi sağlanmaktadır. Küçük teknelerin ve yatların yelken direkleri alüminyum’dan yapılmaktadır. Gemi inşaatında kullanılan alüminyum alaşımları deniz tipi alüminyum(marine aluminium alloys) olarak bilinir ve çelik malzeme gibi klas kurallarıyla sınıflanır, denetlenir ve belgelenir.
Alüminyum en önemli özelliği hemen hemen aynı akma gerilmesine sahip olmasına rağmen yoğunluğunun yumuşak çileğin yaklaşık üçte biri değerine sahip olmasıdır. Ancak alüminyum’un burkulmaz mukavemeti çeliğe göre daha düşük olduğu için alüminyum yapılar eşdeğer çelik yapımım yaklaşık yarı ağırlığında olurlar.
Seykoç Alüminyum Gemi ve Marine sanayisi için temin edilen bütün ürünler aşağıda belirtilen Class kuruluşlarından onaylıdır.

Alaşımlı Alüminyum

alaşımlı alüminyum

• Alüminyum alaşımlarının mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri alaşım elementlerine ve mikroyapısına bağlı olarak değişir. Alüminyuma katılan en önemli alaşım elementleri bakır, mangan, silisyum, magnezyum ve çinkodur.
• Alüminyum alaşımları dövme ve döküm alaşımları olarak iki gruba ayrılır. Dövme alaşımlarının, plastik deformasyon kabiliyeti iyi olup kolayca şekillendirilebilirler. Alüminyum dövme ve döküm alaşımlarının büyük bir kısmına ısıl işlem uygulanabilmektedir.
• Amerikan alüminyum birliğine göre, alüminyum dövme alaşımları dört harfle sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma şu şekildedir:
• 1XXX: Saf alüminyum. Genellikle elektrik ve kimya endüstrisinde kullanılmaktadır.
• 2XXX: Al-Cu alaşımları. Esas alaşım elementi bakırdır. Başta magnezyum olmak üzere diğer alaşım elementleri
de bulunabilir, yüksek mukavemet istenen havacılık sektöründe yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
• 3XXX: Al-Mn alaşımları. Esas alaşım elementi mangandır. Boru, sıvı tankları ve mimari uygulamalarda
kullanılmaktadır.
• 4XXX: Al-Si alaşımları. Esas alaşım elementi silisyumdur. Termal genleşme katsayısı düşük, aşınma direnci ve
korozyon dayanımı yüksek alaşımlardır. Kaynaklı yapılarda, levha üretiminde, otomobil parçaları üretiminde
kullanılmaktadır.
• 5XXX: Al-Mg alaşımları. Esas alaşım elementi magnezyumdur. Magnezyum oranı arttıkça sertlik ve mukavemet
artar fakat süneklik azalır. Denizel korozyona karşı direnci yüksek olduğundan, bu ortamda çalışacak yapıların
imalatında kullanılmaktadır.
• 6XXX: Al-Mg-Si alaşımları. Esas alaşım elementleri magnezyum ve silisyumdur. Şekillendirilme kabiliyeti yüksek
olan bu alaşımlar özellikle ekstrüzyon ile üretilen parçaların imalatında sıklıkla kullanılır.
• 7XXX: Al-Zn alaşımlar. Çinko esas alaşım elementi olup, magnezyum, krom ve zirkonyum ilave alaşım
elementleridir. 7XXX serisi, alüminyum alaşımlarının en yüksek mukavemete sahip olanıdır. Uçak parçaları yapımı
ve diğer yüksek dayanım istenen yerlerde kullanılır.
• 8XXX: Al-Li alaşımları: Esas alaşım elementi lityum olup, kalay eklentiside yapılabilmektedir. Özellikle uçak ve
uzay yapılarında kullanılmaya başlanan bu malzeme, iyi yorulma direnci ve iyi tokluk özelliklerine sahiptir. Fakat diğer Al alaşımları ile karşılaştırıldığında üretim maliyetleri yüksektir.

Uçak sanayinde alüminyum kullanımı

uçak alüminyumu

Bir uçağın ağırlıkça % 70′i alüminyumdan oluşmaktadır. Alüminyum alaşımlarının hafifliği yanısıra sağlamlığı, uçakların ve dolayısı ile havacılık sektörünün gelişmesine en büyük katkıyı yapmıştır. Duralüminyum (alüminyum-bakır) alaşımlanndan sonra gelecekte en önemli uçak malzemesi alüminyum-lityum alaşımlan olacaktır. Alüminyum-lityum alaşımlan ile, uçakların % 15 hafiflemesi mümkündür.

Uçal Alüminyumu , Alüminyumun savunma sanayii açısından da önemi ve kullanım alanları hızla artmaktadır. Çeşitli roket ve füze sistemlerinde alüminyum alaşımları değişik miktarlarda kullanılmaktadır. Roket ya da füzenin türlerine göre, altyapı ve parçalarına göre alüminyum ve ürünleri tercih edilebilmektedir.

Aerodinamik yüklere maruz kalan dış yapısal parçalarda genellikle yüksek mukavemet sağlayan ve ısıl işlem yapabilen seri alasımlar kullanılmaktadır. Bunların yapımında çogunlukla plakalar şeklinde çalışılır, ancak gövde üretimlerinde ekstrüzyon ya da döküm teknolojileri ile şekillendirilmiş parça ya da taslaklar kullanılmaktadır.

1979 yılından itibaren araştırma ve geliştirme çalışmalarında alüminyum-lityum alaşımları üzerine olan ilgi artmıştır. Alüminyuma eklenen lityum, yoğunluğu düşürürken elastikiyeti de arttırmaktadır. Bundan dolayı da roketlerde kullanılan alaşımların en önemlilerindendir.

Seykoç Alüminyum Türk Savunma Sanayisinin gereksinimleri olan yüksek mukavemet değerlerlerine sahip aşağıda belirtilen Alüminyum alaşımlı ürünlerden stoklarında bulundurmaktadır.

alumniyum levha

Alüminyum Levha Üretimi

 

Alüminyum levha deyince akla Boksitten başlayan ve bir çok prosesden geçerek istenilen alaşımda yarı mamül haline gelen levha akla gelmektedir.Alüminyum levha bir çok alaşımda sektörlere göre kullanılmaktadır.

alumniyum levha

Magnezyum ana alaşım elementiyle 5000 serisi( 5754 5083) alümünyum levhalar Çinko ana alaşım elementiyle 7000 serisi ( 7050, 7075 ) alüminyum levhalar bulunmaktadır.

Seykoç Alüminyum; Alüminyum levha özellikle Alaşımlı Alüminyum Levha  diyince akla gelen türkiyenin önde gelen  firmasıdır.